Gaelbhratach

Gaelbhratach

Is cúis mhór áthais dúinn a rá go bhfuil an Gaelbhratach bainte amach ag Scoil Phobail Chionn tSáile I 2017. Is é seo ár gcéad ceann agus táimid thar a bheith bródúil as.

Is léir go raibh  iarracht den chéad scoth á dhéanamh ag an Coiste chun é a fháil.

Bhí an coiste ag obair go dian ag cothú agus ag iarraidh an Ghaeilge a fhorbairt I Scoil Phobail Chionn tSáile. Bhí a lán imeachtaí ar siúl againn I rith na bliana.

Féach ar suíomh Twitter na scoile chun bheith ar an eolas is déanaí: Kinsale C.S. @KinsaleComSch

Cur síos ar Scéim Gaelbhratach

Scéim scoile í seo dírithe ar bhunscoileanna ina múintear trí mheán an Bhéarla chun labhairt na Gaeilge a chur chun cinn. Glactar leis go mbeidh gach rang páirteach.

Bronnfar teastas tar éis bliana ar scoileanna a chláraíonn agus a ghlacann páirt i mbliain a haon de scéim na Gaelbhratach.

What is it?

Gaelbhratach is a reward-based scheme which officially recognises schools which are active in the promotion of Irish throughout the school. Gael-Linn is in charge of the Gaelbhratach in the schools in partnership with Conradh na Gaeilge at second level. It is a highly prestigious achievement and we are delighted to have been awarded our first Gaelbhratach  in 2017.

What is the aim of Gaelbhratach?

The aim of this scheme is to encourage and enable schools to promote Irish in a planned, ongoing, enjoyable way.

The objectives for post-primary schools taking part are:

  • To encourage the use of Irish in the school
  • To promote active cooperation between the students, teachers and the school authorities
  • To gain recognition from the community in which the school is situated of the school’s commitment to the promotion of Irish.

.

 Please click on the links below to open files:

Balla Gaeilge

Ceili

Comórtas Póstaeir

Sleamhnú Ama

Tráth na gCeist Tuairisc

To open the video Scannán don Choiste please click the following link  https://vimeo.com/212237931